ระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในโครงการต่อไปนี้

 1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  การรับสมัคร

ประกาศข่าวล่าสุด

 • ประกาศ!!! แจ้งปิดระบบรับสมัครออนไลน์โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
 • ด้วยการไฟฟ้านครหลวงจะทำการดับไฟฟ้า เพื่อปรับแต่งสวิทซ์ใบมีด 69 Kv
 • ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. จึงส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของระบบรับสมัครออนไลน์
 • จึงขอปิดระบบรับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 • และจะเปิดให้บริการในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับสมัคร ต้องทำตามลำดับ

กรุณาอย่าทำลัดขั้นตอน มิฉะนั้นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์ และควรจัดการให้เสร็จก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 1. ผู้สมัครอ่านระเบียบการสมัครในโครงการต่าง ๆ ให้เข้าใจ
 2. ผู้สมัครลงทะเบียนกับระบบ โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง (หมดเขตสมัครเที่ยงคืนในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 3. ผู้สมัครโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร
 4. ผู้สมัครชำระเงิน โดยพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินจากระบบไปชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 5. ผู้สมัครแจ้งข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงิน (หมดเขตเที่ยงคืน)
 6. ผู้สมัครรับข้อมูลบัตรประจำตัวเข้าสอบจากระบบ ตามกำหนดการที่แจ้งในระเบียบการ

ข้อมูลการชำระเงิน
 1. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่ายสอวน.) กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 601...
 2. โควต้าโอลิมปิควิชาการ กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 602...
 3. โควต้าเรียนดี ม.6 กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 603...
 4. โควต้าเรียนดี ปวช. กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 604...
 5. โครงการทุนสนับสนุนทุนบัณทิตศึกษา กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 605...
 6. โควต้าเรียนดี ปวส. กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 608...
 7. โครงการทุนโควต้าเรียนดี กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 609...

หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดติตต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ 02-555-2000 ต่อ 4226 หรือ 4208