ระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในโครงการต่อไปนี้

 1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  รายละเอียดการรับสมัคร...

ประกาศข่าวล่าสุด

ขั้นตอนการรับสมัคร ต้องทำตามลำดับ

กรุณาอย่าทำลัดขั้นตอน มิฉะนั้นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์ และควรจัดการให้เสร็จก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 1. ผู้สมัครอ่านระเบียบการสมัครในโครงการต่าง ๆ ให้เข้าใจ
 2. ผู้สมัครลงทะเบียนกับระบบ โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง (หมดเขตสมัครเที่ยงคืนในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 3. ผู้สมัครโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร
 4. ผู้สมัครชำระเงิน โดยพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินจากระบบไปชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 5. ผู้สมัครแจ้งข้อมูลการชำระเงิน ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงิน (หมดเขตเที่ยงคืน)
 6. ผู้สมัครรับข้อมูลบัตรประจำตัวเข้าสอบจากระบบ ตามกำหนดการที่แจ้งในระเบียบการ

ข้อมูลการชำระเงิน
 1. โควต้าเรียนดี ม.6 กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 641...
 2. โควต้าโอลิมปิควิชาการ กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 642...
 3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่ายสอวน.) กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 643...
 4. โควต้าเรียนดี ปวช. กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 644...
 5. โครงการทุนสนับสนุนทุนบัณทิตศึกษา กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 645...
 6. โควต้าเรียนดี ปวส. กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 648...
 7. โครงการทุนโควต้าเรียนดี กำหนดหมายเลขอ้างอิงคือ 649...

หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดติตต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ 02-555-2000 ต่อ 4222 หรือ 4212